Vereniging

De Fokkersvereniging Ouessantschapen (F.O.S.) is opgericht in 1987 als rasafdeling binnen de toenmalige Fokkersvereniging van Buitenlandse Stamboekrassen (F.B.S.). Door de explosieve groei van de F.O.S. en door uiteenlopende opvattingen is besloten om op 1 januari 1999 als zelfstandige vereniging door te gaan.
Door deze onafhankelijkheid werd het mogelijk de belangen van de Ouessantfokkers beter te behartigen. Dankzij de in 1994 van de Franse moederorganisatie G.E.M.O. verkregen erkenning zijn wij als enige vereniging in Nederland gerechtigd een Ouessantstamboek te voeren

Tweemaal per jaar houden we bespreekdagen die naast de onderlinge contacten bedoeld zijn om de populatie te verbeteren. Ook wordt er jaarlijks een ledenvergadering gehouden.

Het aantal leden is rond de 500 verspreid over het hele land.

10. bespreking aan huis
Bespreking aan huis