Zwoegerziektevrije en scrapie-resistente fokkers

Een beperkt aantal Ouessant-schapen fokkers neemt deel aan de gezondheidsprogramma ’s van de Gezondheidsdienst voor dieren afgekort GD. De schapenstapels van deze fokkers zijn gecertificeerd zwoegerziekte – vrij en scrapie – resistent. Door deze certificering leidt aankoop van fokmateriaal van niet gecertificeerde fokkers tot intrekking van de gezondheidsstatus. Het handhaven van deze gezondheidsstatus vereist een zorgvuldig fokbeleid, gepaard gaande met een goede onderlinge samenwerking tussen de gecertificeerde fokkers. Deze gezondheidsstatus biedt echter de mogelijkheid te voldoen aan de importeisen voor fokmateriaal voor de landen aangesloten bij de Europese Unie en landen met gelijke importvoorwaarden.

Bovendien worden de schapenstapels van de aan deze fokkers toegekende gezondheidsstatus geregistreerd door de Fokkervereniging Ouessant-schapen een EU erkend stamboek. Deze Ouessant-schapen zijn gedurende meerdere generaties gecontroleerd en raszuiver gefokt.

De voorkomende en erkende kleurslagen zijn zwart, wit, bruin en enkele recessief grijze.

De fokkers hanteren een ruime bloedspreiding met een zevental verschillende mannelijke bloedlijnen en meerdere ooienfamilies, die allen hun oorsprong hebben in de Franse Ouessant-schapen fokkerij. De bloedlijnen zijn:

 • Charles (zwart, wit)
Charles

 

 • Joly Chateau Missier (zwart, wit)
 • Maigret (zwart, wit)
Maigret
 • Michel (zwart, wit en bruin)
 • Pierre (zwart)
 • Philipe (wit)
 • Jean Chateau Missier (bruin)
 • Joris (bruin)
 • Kilimanjaro (wit)
 • Serge (zwart)
 • Paul (zwart)
 • Champion de Abbé (zwart)

Met de import van een viertal rammen en een drietal ooien uit Duitsland in 2015, uit de fokkerij van Uta Reichenbach uit Baden – Würtemberg is de variatie in de bloedbasis aanzienlijk verruimd.

 

Hieronder volgt een diashow van de Ouessant schapen van zwoegervrije en scrapie-resistente fokkers:

De fokkers zijn:

 • Willy Gooren, “Olliemeulen”, Oploo;
  De Olliemeulen- fokkerij staat sinds jaar en dag bekend door witte Ouessantschapen met rammen uit de bloedlijnen Philipe, witte zijtakken de bloedlijnen van Maigret en Michel. De Olliemeulen schapenstapel werd in 2015 versterkt met Midas van het Leudal en een witte import ram uit de Duitse Kilimajaro lijn.  In het seizoen 2016-2017 werden ingezet de Duitse Eldor, Filip 11 van de Olliemeulen en Max 2 van de Olliemeulen.  .
 • Jan den Hartog, “Bouwmansgoed”, Lathum;
  De Bouwmansgoed fokkerij heeft een zwarte ooienstapel bestaande uit verschillende fokfamilies en rammen uit de bloedlijnen Charles, Maigret en Pierre. In het seizoen 2016 -2017 werd Rexna Pierre 28 ingezet
 • Han Hopman, “HH”, Keijenborg;      
  De HH schapenstapel is een der oudste Ouessant- schapen fokkerijen van Nederland van de kleurslagen zwart, bruin en wit, de rammen stammen uit de bloedlijnen: Joly Chateau Missier en een witte tak uit de Maigret- lijn. In seizoen 2016 -2017 werd de witte, Otto van de Raamburg – zoon  H.H.Lazerus ingezet
 • Jan Kaper, “Veldzicht”, Beusichem;
  De Veldzicht fokkerij heeft overwegend witte en enkele zwarte Ouessantschapen van verschillende herkomst. De rammen stammen uit de bloedlijnen: Charles, Maigret en Philipe en Michel. Aan de Veldzicht fokkerij werd een Marnix 4 van de Bakkershoeve, zoon van de Leudal kudde toegevoegd. In het  seizoen 2016 – 2017 werden vier rammen ingezet: de zwarte Sjors van de Heuvel, de  witte Flip 4 van de Olliemeulen, de witte Mark 4 van de Olliemeulen, en de witte Jan van Koningsoord.
 • Melkveebedrijf Giesen, “Meerhoeve”, Angeren;
  De Meerhoeve Edith- ooienfamilie geniet al jaren bekendheid ook mede door meerdere fokrammen die hieruit voortgebracht werden. De rammen stammen uit de Michellijn. In het seizoen 2016-2017 werd de zwarte uit de Michel lijn stammende Maarten van het Leudal ingezet.     
 • Henk Slaghuis, “Rexna”, Ressen;
  De Rexna – fokkerij is met de eerste registraties uit 1980 een der oudste in Nederland. De schapenstapel bestaat overwegend uit zwarte dieren, sinds 1990 wordt ook met een kleine groep witte gefokt. De rammen stammen uit de bloedlijnen, Charles, Michel zowel wit als zwart, Maigret en Pierre. Aan de Rexna fokkerij werden een witte ram toegevoegd uit de Joly Chateau Missier lijn en er werd een zwarte import ram uit de Duitse Serge lijn toegevoegd. In het seizoen 2016-2017 werden de uit de Michellijn stammende Meerhoeve Sundance en  de Duitse Sadokan ingezet. De witte ooien werden gedekt door Rexna Charles C 47 en Rexna Maigret 27.
 • John Stolwijk, “Raamburg”, Reeuwijk;
  De Raamburg- fokkerij bestaat uit overwegend witte ooien, die in hun oorsprong gedeeltelijk terug gaan op de HH fokkerij. De Raamburg – fokkerij heeft in 2012 een grijze ooi voortgebracht. IN 2015 werd eeen grize Bouwmansgoed ooi toegevoegd. In het seizoen 2016 -2017 werden ingezet de zwarte de uit de Michellijn stammende Sjors van de Raamburg en de Duitse zwarte Polydor. 
 • D. W. Waverijn, “Schenkhof”, Kesteren;
  De Schenkhof- fokkerij bestaat uit zwarte ooien die overwegend afstammen van Rexna rammen. Bloedlijn ram: Maigret. In het seizoen 2016-2017 werd Rexna Maigret 39.
 • Frans Giesen, “Dijkzicht”, Doornenburg;                                                                  De basis voor de bruine Dijkzicht fokkerij bestaat uit een bruine ooi van de Meerhoeve, ooien geïmporteerd uit Duitsland van Laarwold fokkerij van Gerhard Paul en van de Bakkershoeve. De bruine rammen stammen uit de bloedlijnen van Joris, een bruine tak van de Michellijn en een Duitse ram Caramel, die via Arwin stamt uit de lijn van Jean Chateau Missier. In het seizoen 2016-2017 werd ingezet de uit de Michellijn stammende Bromus van de Weeshuisgaard.        
 • Carla Dekker en Paul van der Beek,”Carly Hoeve”,  Berkhout;                             De ooienstapel van de Carly Hoeve bestaat uit zwarte ooien van diverse herkomst: o.a. t’Eiland, Rexna  Schenkhof, ooien uit de Duitse fokkerij van Uta Reichenbach. Vier rammenlijnen zijn beschikbaar, Michel, Maigret en twee rammen uit de Duitse lijnen van Paul en Champion de Abbé. In het seizoen 2016 2017 werd de uit de Duitse Paul lijn stammende ram Polydor ingezet.

Voor meer informatie over import/export kunt u contact opnemen met Frans Giesen door een email te sturen naar: franskegiesen@hotmail.com