De gecertificeerde fokkers

Een beperkt  aantal Ouessant-schapen fokkers neemt deel aan de gezondheidsprogramma ’s van de Gezondheidsdienst voor dieren afgekort GD. De schapenstapels van deze fokkers zijn gecertificeerd zwoegerziekte –  vrij en scrapie – resistent. Door deze certificering leidt aankoop van fokmateriaal van niet gecertificeerde fokkers tot intrekking van de gezondheidsstatus. Het handhaven van deze gezondheidsstatus vereist een zorgvuldig fokbeleid, gepaard gaande met een goede onderlinge samenwerking tussen de gecertificeerde fokkers. Deze gezondheidsstatus biedt echter de mogelijkheid  te voldoen aan de importeisen voor fokmateriaal voor de landen aangesloten bij de Europese Unie en landen met gelijke importvoorwaarden.

Bovendien worden de schapenstapels van de aan deze fokkers toegekende gezondheidsstatus geregistreerd door de Fokkervereniging Ouessant-schapen een EU erkend stamboek. Deze Ouessant-schapen zijn gedurende meerdere generaties gecontroleerd en raszuiver gefokt. De voorkomende en erkende kleurslagen zijn voor een belangrijk deel zwart, een goede kern wit en een toenemende belangstelling voor bruin en recessief grijs.

De voorkomende bloedlijnen zijn :

Zwart

  • Champion de Abbé
  • Charles
  • Christian
  • Danny
  • Jack
  • Maigret
  • Michel
  • Pierre
  • Serge
Maigret
Maigret
Charles
Charles
Jack
Jack

 

 

Bruin

  • Danny
  • Joris
  • Michel
Danny en Joris-lijn
Danny en Joris-lijn
Joris-lijn
Joris-lijn
Michel-lijn
Michel-lijn

 

 

Wit

  • Charles
  • Kilimanjaro
  • Maigret
  • Michel
  • Philipe
  • Serge
Maigret
Maigret
Philipe
Philipe
Michel
Michel

 

Grijs

  • Serge
  • Charles
Serge
Serge

Hieronder volgt een diashow van de Ouessant schapen van zwoegervrije en scrapie-resistente fokkers:

Het aantal fokkers met een gecertificeerd zwoegerziektevrij en scrapie-resistente schapenstapel nam toe tot 16. Een viertal daarvan hebben nog schapen laten keuren op bespreekdagen of met huiskeuringen en zijn nog min of meer met de fokkerij aan het opbouwen.
De fokkers waarvan sinds jaar en dag dieren worden gekeurd op bespreekdagen of bij huiskeuringen zijn:

 • De ‘Carly Hoeve’ te Berkhout:
  • De ooienstapel van de Carly Hoeve bestaat uit een vijftal zwarte ooien van gemengd Nederlandse en Duitse oorsprong. Dit jaar worden lammeren verwacht van de Duitse import ram Piero, afstammend uit de zeldzame bloedlijn van de Franse Jack.
 • De ‘Donselaarhoeve’ te Westervoort:
  • De oorsprong van de van de Donselaarhoeve is deels afkomstig van ooienfamilie van Roos en uit de alom verbreide Frida familie. Van meer recente datum zijn de Mathildes.
 • ‘Meerhoeve’ te Doornenburg:
  • De bekende overwegend zwarte Edith familie gekenmerkt met Meerhoeve, de bruine met Dijkzicht. De bruine ooien behoren tot bekende ooienfamilies Esmé en Ivette. zwarte rammen stammen uit de Michel lijn en de bruine uit de Joris, Michel en Danny lijn.
 • ‘Olliemeulen’ te Oploo:
  • De Olliemeulen- fokkerij staat sinds jaar en dag bekend door witte Ouessantschapen uit de ooienfamilies van de Jannies en de Mathildes met rammen uit de bloedlijnen van de witte Michel lijn en de minder talrijke, maar kwalitatief interessante Philip lijn.
 • ‘Bouwmansgoed’ te Lathum:
  • De Bouwmansgoed fokkerij heeft een zwarte ooienstapel bestaande uit vrij omvangrijke Edda, Evidence en dan nog enkele ooien uit de Edith en de Bernadette families met rammen uit de bloedlijnen Charles, Pierre en Maigret.
 • ‘H.H.’ stal te Keijenborg:
  • De HH schapenstapel is een der oudste Ouessant- schapen fokkerijen van Nederland van de Anna uitgebreide familie met de kleurslagen zwart, bruin en wit, de rammen stammen uit de bloedlijnen: Joly Chateau Missier en een witte tak uit de Maigret- lijn.
 • ‘Veldzicht’ te Beusichem:
  • De Veldzicht fokkerij bestaat uit witte en zwarte Ouessantschapen van de ooienfamilies, van HH Francis en HH Iris families en de nog Boukje van zeer zeldzame familie De rammen stammen uit de bloedlijnen: Charles, Eldor uit Kilimanjarolijn en de Duitse Christian lijn.
 • ‘Rexna’ te Ressen:
  • De Rexna fokkerij is met de eerste registraties uit 1980 een der oudste in Nederland. De schapenstapel bestaat overwegend uit zwarte dieren van de families Edda, Bernadette en Edith.. Sinds 1990 wordt ook met een kleine groep witte Mathildes gefokt. De rammen stammen uit de bloedlijnen, Charles, Michel zowel wit als zwart, Maigret en Pierre.
 • ‘Raamburg’ te Reeuwijk:
  • De Raamburg- fokkerij bestaat uit overwegend witte ooien, die in hun oorsprong gedeeltelijk terug gaan op de HH fokkerij. De Raamburg – fokkerij heeft in 1912 een grijze ooi voortgebracht. Bloedlijnen van de witte rammen Michel en Maigret.
 • ‘Schenkhof’ te Kesteren:
  • De Schenkhof fokkerij bestaat uit zwarte ooien van de nog al verbreide Frida familie gecombineerd met Rexna rammen.
 • ‘De Bakkershoeve’ te Didam:
  • De Bakkershoeve- fokkerij bestaat sinds jaar en dag uit bruine dieren. Uit de ooienfamilies die teruggaan naar de Esme-lijn. Bloedlijnen van de bruine rammen is hoofdzakelijk Joris en Danny.
 • De afgelopen jaren zijn er nieuwe leden bijgekomen.
  • Van de Heumenhofse Hoeve te Heumen, Pierre en Michel lijn.
  • Van ’t Enterbrook te Enter, Pierre en Michel lijn.
  • Van ’n Kissem te Wierden, Charles en Maigret lijn.

Met rammen uit 12 verschillende mannelijke lijnen en 20 vrouwelijke ooien families is er een ruime variatie in bloedspreiding.

Met de introductie van de nieuwe stamboek administratie is het mogelijk geworden meer inzicht in de fokkerij te verkrijgen, waardoor het mogelijk werd de mannelijke bloedlijnen en de vrouwelijke fokfamilies te identificeren.

Voor meer informatie over import/export kunt u contact opnemen met Maartje Sietses door een email te sturen naar: info@ouessant.nl