Zwoegerziektevrije en scrapie-resistente fokkers

Een beperkt  aantal Ouessant-schapen fokkers neemt deel aan de gezondheidsprogramma ’s van de Gezondheidsdienst voor dieren afgekort GD. De schapenstapels van deze fokkers zijn gecertificeerd zwoegerziekte –  vrij en scrapie – resistent. Door deze certificering leidt aankoop van fokmateriaal van niet gecertificeerde fokkers tot intrekking van de gezondheidsstatus. Het handhaven van deze gezondheidsstatus vereist een zorgvuldig fokbeleid, gepaard gaande met een goede onderlinge samenwerking tussen de gecertificeerde fokkers. Deze gezondheidsstatus biedt echter de mogelijkheid  te voldoen aan de importeisen voor fokmateriaal voor de landen aangesloten bij de Europese Unie en landen met gelijke importvoorwaarden.

Bovendien worden de schapenstapels van de aan deze fokkers toegekende gezondheidsstatus geregistreerd door de Fokkervereniging Ouessant-schapen een EU erkend stamboek. Deze Ouessant-schapen zijn gedurende meerdere generaties gecontroleerd en raszuiver gefokt. De voorkomende en erkende kleurslagen zijn voor een belangrijk deel zwart, een goede kern wit en een toenemende belangstelling voor bruin en recessief grijs.

De voorkomende bloedlijnen zijn :

 • Arwin
 • Champion de Abbé
 • Charles (zwart, wit)
Charles

 

 • Christian
 • Faolan
 • Jack
 • Joly Chateau Missier (zwart, wit)
 • Maigret (zwart, wit)
Maigret
 • Michel (zwart, wit en bruin)
 • Pierre (zwart)
 • Philipe (wit)
 • Jean Chateau Missier (bruin)
 • Joris (bruin)
 • Kilimanjaro (wit)
 • Serge (zwart)
 • Paul (zwart)
 • Kylian de Carre (wit en zwart)

Dijkzicht Mingo (Joris lijn).

 

Hieronder volgt een diashow van de Ouessant schapen van zwoegervrije en scrapie-resistente fokkers:

Het aantal fokkers met een gecertificeerd zwoegerziektevrij en scrapie-resistente schapenstapel nam toe tot 16. Een viertal daarvan hebben nog geen schapen laten keuren op bespreekdagen of met huiskeuringen en zijn nog min of meer met de fokkerij aan het opbouwen.

De fokkers waarvan sinds jaar en dag  dieren worden gekeurd op bespreekdagen of bij huiskeuringen zijn:

 • Carla Dekker en Paul van de Beek, “Carly Hoeve”, Bobeldijk 105A, Berkhout. “Carlyhoeve“, DBT.  De ooienstapel van de Carly Hoeve bestaat uit een vijftal zwarte ooien van gemengd Nederlandse en Duitse oorsprong. Dit jaar worden lammeren verwacht van de Duitse import ram Piero, afstammend uit de zeldzame bloedlijn van de Franse Jack.
 • Hans van Donselaar en Maartje Sietses, IJsseldijk 70, 6931 Westervoort “Donselaarhoeve”, DWT.  De oorsprong van de van de Donselaarhoeve is deels afkomstig van ooienfamilie van Roos en uit de alom verbreide Frida familie. Van meer recente datum zijn de Mathildes. Dit jaar worden de lammeren verwacht van de  uit eigen fokkerij stammende Anando en van de Bruine Dijkzicht Moscato.
 • Frans Giesen, Rijndijk 79 , 6686 MC, Doornenburg. “Meerhoeve, Dijkzicht” GDG.  De bekende overwegend zwarte Edith  familie gekenmerkt met Meerhoeve, de bruine met Dijkzicht. De bruine ooien behoren tot bekende ooienfamilies Esmé en Ivette. zwarte rammen stammen uit de Michel lijn en de bruine uit de Joris en de  Danny of Arwin lijn.  

 

 • Willy Gooren,, Gildestraat 29, Oploo , “Olliemeulen”,GOP.  De Olliemeulen- fokkerij staat sinds jaar en dag bekend door witte Ouessantschapen uit de ooienfamilies  van de Jannies en de Mathildes met rammen uit de bloedlijnen van de witte Michel lijn en de minder talrijke, maar kwalitatief interessante Philip lijn.

 

 • Jan den Hartog, Bandijk 33 BK Lathum, “Bouwmansgoed” , HLT.   De Bouwmansgoed fokkerij heeft een zwarte ooienstapel bestaande uit vrij omvangrijke Edda, Evidence en dan nog enkele ooien uit de Edith en de Bernadette families  met rammen uit de bloedlijnen Charles,  Pierre en Maigret.

 

 • Han Hopman, Uilenesterstraat 22, 7256KD , Keijenborg, HH.  De HH schapenstapel is een der oudste Ouessant- schapen fokkerijen van Nederland  van de Anna uitgebreide familie  met   de kleurslagen zwart, bruin en wit, de rammen stammen uit de bloedlijnen: Joly Chateau Missier en een witte tak uit de Maigret- lijn.

 

 • Nicole Jaapies, Ursemmerweg 3, 1711SC. Hensbroek. “Melkhuis”, JHB. De Melkhuis fokkerij is in een relatief korte tijd goed opgezet met de ooienfamilies Blacky en Rexna rammen.

 

 • Jan Kaper, “Veldzicht”, Molenpad 8, Beusichem; “Veldzicht”, KBM. De Veldzicht fokkerij bestaat uit witte en  zwarte Ouessantschapen van de ooienfamilies, van HH Francis en HH Iris families en de nog Boukje van zeer zeldzame familie  De rammen stammen uit de bloedlijnen: Charles, Eldor uit Kilimanjarolijn en de Duitse Christian lijn.

 

 • Gerard van der Post, Grote Molenstraat 119, 6661NE, Elst, “Apphoeve” PET.  De Apphoeve fokkerij is meer van recente datum, zwarte en witte ooien met bloedvoering van de families  Anne, Edith, Edda en Frida familie. De rammen zijn voeren het bloed van de zeldzame Serge lijn.  

 

 • Henk Slaghuis, Slenkweg 2A, Ressen, “Rexna” SOH. De Rexna  fokkerij is met de eerste registraties uit 1980 een der oudste in Nederland. De schapenstapel bestaat overwegend uit zwarte dieren van de families Edda, Bernadette  en Edith. Sinds 1990 wordt ook met een kleine groep witte Mathildes  gefokt. De rammen stammen uit de bloedlijnen, Charles, Michel zowel wit als zwart, Maigret en Pierre. 

 

 • John Stolwijk, Randenburgseweg 8, Reeuwijk, “Raamburg”, SRW.  De Raamburg- fokkerij bestaat uit overwegend witte ooien, die in hun oorsprong gedeeltelijk terug gaan op de HH fokkerij. De Raamburg – fokkerij heeft in 1912 een grijze ooi voortgebracht. Bloedlijnen van de witte rammen Michel en Maigret.

 

 • D. M. Waverijn, “Schenkhof”, Nedereindsestraat 8, Kesteren. “Schenkhof” WKN. De Schenkhof  fokkerij bestaat uit zwarte ooien van de nog al verbreide  Frida familie gecombineerd met Rexna rammen.   

 

Met rammen uit 14 verschillende mannelijke lijnen en 20 vrouwelijke ooien families is er een ruime  variatie in bloedspreiding.

Met de introductie van de nieuwe stamboek administratie is het mogelijk geworden meer inzicht in de fokkerij te verkrijgen, waardoor het mogelijk werd de mannelijke bloedlijnen en de vrouwelijke fokfamilies  te identificeren.

 

 

Voor meer informatie over import/export kunt u contact opnemen met Frans Giesen door een email te sturen naar: franskegiesen@hotmail.com