Eigenschappen

Het Ouessantschaap is klein en rechthoekig gebouwd. Volwassen rammen wegen ±20 kg. en mogen een schofthoogte hebben van maximaal 49 cm. De rammen bezitten indrukwekkende horens.Volwassen ooien wegen ±15 kg. en mogen een schofthoogte hebben van maximaal 46 cm.

5_eigenschappenBij het Ouessantschaap komen oorspronkelijk vier kleuren voor: zwart, wit, bruin en grijs, waarbij de zwarte kleur het meeste voorkomt. De wol is lang met een zeer dichte ondervacht, die bescherming biedt aan het ruwe zeeklimaat van het eiland van oorsprong. Het gewicht van de vachten varieert van 1 tot 1,8 kg, wat 10% is van het levend gewicht. Het Ouessantschaap heeft hiermee per kilogram levend gewicht een zeer hoge wolopbrengst, de hoogste van de Franse schapenrassen.

Het bronstseizoen is kort, van oktober tot in januari. Eénjarige ooien werpen gewoonlijk in hetzelfde jaar. De ooien werpen 1 lam, bij uitzondering worden tweelingen geboren. Geboorteproblemen komen weinig voor en de lammeren zijn zeer vitaal. De ooien hebben zeer goede moedereigenschappen.

Ouessantschapen zijn zeer sober, hebben een groot weerstandsvermogen tegen ziekten en stellen geen hoge eisen aan voeding en verzorging.