Stamboekadministratie

Een aantal afkortingen en begrippen

Haverslag: de stamboekadministratie, die voor o.a. de F.O.S. de ledenadministratie en de stamboekregistratie Wim en Wies Haverslagverzorgt, tel.0570-563286.

U.B.N.: Uniek Bedrijfs Nummer, het nummer dat U toegekend wordt door het min.EL&I. en dat voor alle administratieve formulieren en handelingen gebruikt moet worden.
Ministerie LN&V.:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te bereiken via www.mijn.rvo.nl of tel. 088-0424242 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
I & R: in het I&R-bestand staat in principe iedereen die schapen en/of geiten houdt. Het bevat geen individuele diergegevens, alleen de aantallen. Via de stamboekregistratie houdt men bij hoeveel dieren op een bedrijf zijn en één keer per jaar krijgt een ieder hierover ter controle een mail of een brief. Gedurende het jaar moeten de dierhouders wijzigingen in het aantal dieren bijhouden in het bedrijfsregister en wanneer er dieren vervoerd worden een vervoersdocument aanmaken en bewaren.
I.D.R.: Individuele Dier Registratie is een registratieprogramma van de G.D. ten behoeve van de registratie voor diergezondheidsprogramma’s (zoals b.v. voor scrapie en zwoegerziekte).
G.D.: Gezondheidsdienst voor Dieren, gevestigd in Deventer, tel. 0900-1770. (Ze sturen veel informatie toe, maar voor niet-zwoegervrije fokkers is het niet nodig om lid te worden.)
R.V.V.: Rijksdienst voor keuring van vee en vlees, te vinden in de meeste grote steden (telefoonboek).