Agenda 2019

Jaarvergadering

Datum 13 april 2019
Plaats Ankerveen

Adres: Stichts End 23, 1244 PK te Ankeveen.

Aanvang: 10:30 uur.

Agenda:

1: Opening

2: Ingekomen stukken

3: Mededelingen van het bestuur:

  • Overheidsmaatregelen 2019
  • Stamboekerkenning 2018
  • Inschrijven nationale keuring 2019
  • Organisatie Algemene Ledenvergadering 2020
  • Buitenlandse Ouessant Betrekkingen
  • Kleinschalige Schapen- en Geutenhouders
  • Stamboekbureau Haverslag

4. Notulen algemene ledenvergadering 21-4-2018 in Silvolde. (‘Jaarboek 2018’).

5. Jaarverslag van de F.O.S. 2018

6. Financieel overzicht en begroting 2018/2019 (stukken zijn ter vergadering aanwezig).

7. Het bestuur stelt voor, na voordracht van de Fok Advies Commissie, Jenny Venhorst te benoemen als keurmeester van de FOS.

8. Bestuursverkiezing: Aalt ten Hoeve en Frans Giesen zijn conform het rooster aftredend. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van vijf jaar. U kunt zich verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur middels het sturen van een e-mail voor 31 maart 2019 naar de secretaris van de FOS.

9. PR, nieuws: website, nieuwsbrieven en het Jaarboek.

10. Rondvraag

Lunch

13:00 – 14:30 presentatie Hans Lenstra: Dr. Hans Lenstra: “De geschiedenis / het onstaan van de verschillende schapenrassen, met behulp van DNA onderzoek in kaart brengen”.

 

Niet zwoegervrije bespreekdag

Datum 7 september 2019
Plaats Zevenaar

Nationale bespreekdag van de niet zwoegervrije dieren.

 

Start om 10:00 uur.

Zwoegervrije bespreekdag

Datum 21 september 2019
Plaats Angeren

Nationale bespreekdag van zwoegervrije dieren in Angeren.

Start om 10:00 uur.