Bespreekdag niet zwoegervrije Ouessantschapen 2021

Exacte datum is nog niet bekend, waarschijnlijk 1e, 2e of 3e zaterdag van september 2021.

Meer info volgt.