Vervoer van dieren

Schapen worden beschouwd als landbouwhuisdieren en moeten vervoerd worden in een daartoe geschikte aanhangwagen. Een recente rechterlijke uitspraak heeft duidelijk gemaakt dat het soms toegestaan is boederijdieren achter in de auto te vervoeren: “ze mogen niet blootgesteld worden aan onnodig lijden of letsel”. Een enkel dier vervoeren in de achterbak is dus wel toegestaan.

Schapen die hobbymatig gehouden worden kunnen vervoerd worden in een niet veterinair gekeurde aanhanger. De betreffende aanhanger moet uiteraard wel aan de eisen van de wegen- en verkeerswet voldoen en als dierenliefhebber zorg je vanzelfsprekend dat de dieren daarin zo goed en prettig mogelijk vervoerd kunnen worden. Hobbymatig-vervoer in dit verband houdt in dat je de dieren naar een ander stuk weiland vervoert, naar een andere fokker of naar een keuringsplek zonder een goedgekeurde was- en ontsmettingsinstallatie.
Heeft een keuringsplek namelijk wèl zo’n goedgekeurde installatie of ga je naar een veemarkt, slachthuis of een andere plek, waarbij koop/verkoop het doel van het vervoer is en ook wanneer het im- of export betreft, dan dien je een door de R.V.V. goedgekeurde aanhanger te gebruiken. De voorschriften voor een dergelijke aanhanger kun je aanvragen bij de dichtstbijzijnde R.V.V.(beslaat enkele bladzijden en bevat voorschriften aangaande de wanden, vloer, laadklep, verlichting, ventilatie, e.d.), waar je ook terecht kunt voor de keuring van de aanhanger.

Elke aanhanger waarmee dieren vervoerd worden moet na elk vervoer ontsmet worden en dit moet aangetekend worden in het ontsmettingsboekje. Dit boekje dien je bij elk vervoer van dieren bij je te hebben en kun je eveneens verkrijgen bij de R.V.V.

Elk vervoer, dus de heen- en terugreis, van dieren dient vergezeld te gaan van een “Vervoersdocument I&R schapen en geiten” van het ministerie EL&I (staat op hun website en zie de onderstaande link) en gedurende drie jaar bewaard te blijven bij het bedrijfsregister.
Elk vervoer dient opgetekend te worden in het bedrijfregister.

Blanco vervoersdocument