Registratie en de kosten

Op het ogenblik dat een schapenfokker lid wordt van de vereniging worden hem fokletters toegekend, die gebruikt worden voor de ledenadministratie.
Bij het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, mijn.rv.o.nl/home of tel. 088-0424242, moet een UBN (= Uniek Bedrijfs Nummer) worden aangevraagd. Het UBN is nodig voor de I&R (= Identificatie en Registratie) bij de Gezondheidsdienst. Voor het nummeren van de lammeren wordt het UBN gebruikt met een volgnummer per lam.   Het UBN wordt eveneens gebruikt voor vervoersbewijzen, het bedrijfsregister, het destructiebedrijf en moet op alle formulieren voor Bureau Haverslag ingevuld worden.

Om een goede registratie met de juiste afstamming op te zetten moet men zeer nauwkeurig omgaan met het bijhouden van de te verstrekken gegevens, zoals het nummeren van de lammeren en het invullen van de geboorteberichten.

De registratie begint met het invullen van de deklijst; deze wordt omstreeks februari thuisgestuurd en moet, voordat de lammeren worden geboren, worden opgestuurd naar het Stamboekbureau. Daarna vult de schapenhouder de geboorteberichten in en stuurt deze wekelijks op. Het oornummer en het elektronisch identificatiemiddel (= bolus of anderszins) moeten volgens de I&R-regeling binnen 6 maand na de geboorte worden aangebracht. Let goed op dat het juiste nummer wordt aangebracht, zoals dit ook ingevuld is op het geboortebericht.

Wanneer alle lammeren geboren zijn, wordt opgegeven welke lammeren voor Stamboekregistratie in aanmerking komen. Hiervoor geldt als uiterste termijn een halfjaar na de geboorte van het lam. Na betaling van de registratiekosten worden de identiteitskaarten van de lammeren toegestuurd. Er kunnen alleen lammeren worden geregistreerd, die geboren zijn uit al in het stamboek ingeschreven dieren en die voorzien zijn van een identiteitskaart waarvan het nummer in overeenstemming is met het oornummer.

Bij de verkoop van dieren worden de originele identiteitskaarten door de verkoper opgestuurd naar het Stamboekbureau voor overschrijving op naam van de koper.

Tarieven 2020

Contributie                    € 38,50
Entreegeld (eenmalig) € 6,80

Registratie kosten lammeren:
€ 5,50 per fokker (zit bij de contributie in)
€ 8,00 per lam

Overschrijvingskosten:
€ 10,00 1e dier
€ 8,00 per volgend dier

Inschrijvingskosten buitenlandse dieren € 12,50 per dier

Administratiekosten per factuur € 12,00

Verstrekking identiteitskaart wegens fout eigenaar € 9,00

Verstrekken vervolgkopie € 12,50

Stamboekbureau.
H.W. Haverslag
Fortmonderweg 6
8121 SK Olst
Tel. 0570-563286

E-mail: klein.akker@planet.nl