Import en export

Indien je overweegt dieren te importeren c.q te exporteren kun je je het beste wenden tot de plaatselijke R.V.V. om zich daar gedegen voor te laten lichten over alle regels en voorschriften, ook in het licht van het betreffende  land. De regelgeving hieromtrent verandert zeer snel en is dermate omvattend dat het ondoenlijk is die hier op te nemen.
Ook kan men zich wenden tot leden van de vereniging, die hiermee bekend zijn. 

Bij Bureau Haverslag kunnen identiteitskaarten aangevraagd worden met de vermelding: “Bestemd voor export”.