Het bedrijfsregister

Het bedrijfregister is een actuele weergave van de dieren waarvoor je houder bent. En houder is diegene die verantwoordelijkheid heeft voor het voeren en verzorgen van de dieren. Alle mutaties dienen terstond in het bedrijfsregister te worden vastgelegd. Onder “terstond” verstaat het ministerie “op de dag van de mutatie zelf of zoveel eerder als het dier de houder verlaat”.

Welke gebeurtenissen moet je invullen: geboorte en het merken, dood, hermerken na verlies van het oormerk, hermerken bij import uit een 3e land (=niet EU land), aanvoer, afvoer, uitscharen en terugkeer, import uit EU of 3e land.
Wat moet je noteren: datum van de mutatie, soort gebeurtenis, schaap of geit, oormerknummer (afhankelijk van de soort gebeurtenis UBN en volgnummer of alleen het UBN) en het aantal dieren met dit UBN, herkomst / bestemming en het totaal aantal dieren.

Jaarlijks geldt 1 november als peildatum. Trek een streep onder de laatste mutatie en je begint weer op een nieuw beginblad.
Bij het bedrijfregister dienen alle ingevulde vervoersbewijzen gevoegd te worden en het geheel dient gedurende 3 jaar bewaard te blijven.