Geboorte van een dier

Rondom de geboorte moeten veel dingen gebeuren, niet in de laatste plaats moet er veel geregistreerd worden. De geboorte zelf wordt elders beschreven, hier behandelen we alleen de administratieve handelingen en het oormerken.
Deklijsten: Deze worden niet meer verstuurd, u dient zelf de dekkingen te muteren in de online applicatie.
Geboorteberichten: binnen een week na de geboorte moet deze gemeld worden  in  de  online  applicatie,  stamboekouessant.nl

bruin lam

I&R = de identificatie en registratie   

In Nederland mogen geen ongeregistreerde/ongeoormerkte schapen rondlopen. En alle schapen van na 1 januari 2010 moeten zelfs voorzien worden van twee identificatiemiddelen: een oornummer en een elektronisch identificatiemiddel, wat bestaat uit een 2e oornummer met chip (voorheen kon ook een maagbolus gebruikt worden, maar die zijn niet meer leverbaar). Er zijn inmiddels meerdere combinaties op de markt voor uitéénlopende prijzen en in principe maakt het niet uit welke soort gebruikt wordt, als er maar een oornummer en een elektronische identificatie ingebracht wordt.
De F.O.S. heeft gekozen voor de kleine lichtgroene oornummers van Dalton, te bestellen via Bureau Haverslag, evenals de bijbehorende tang.
Het oornummer:
Het eerste oornummer moet in principe ingebracht worden binnen zes maanden na de geboorte, mits ze in de nabijheid van de ooi verblijven Worden ze eerder van de moeder gescheiden of verlaten ze het erf, dan moeten ze op dat moment geoormerkt worden.
Tijdens het inbrengen moet de kop van het dier goed gefixeerd worden (zelf of door een  helper).
De plaats waar het oormerk in moet: aan de bovenkant van het linkeroor zo dicht mogelijk bij de kop en net naast de middenlijn. Midden over het oor loopt n.l. een ader en daar moet je naast blijven. Ook moet  rekening gehouden worden met groei van het oor, dus er moet ruimte over blijven, maar ook weer niet teveel. Teveel ruimte in het oormerk vergroot de kans om ergens achter te haken met als gevolg het uitscheuren van het oormerk.
Is de juiste plaats bepaald, zit het nummer goed in de tang met het U.B.N. nummer aan de bovenzijde en is de tang met het nummertje erin in een desinfecteervloeistof gedoopt, dan kan het nummer ingebracht worden: knijp de tang stevig dicht tot aan de aanslag.
De nummering: Er staan heel veel letters en cijfers op het oornummer: eerst NL, nog meer cijfers en dan het werknummer. Hiervan zijn de laatste vier cijfers het meest relevant aangezien die het bewuste schaap betreffen. Aan deze laatste vier cijfers kun je het schaap herkennen en als je meerdere nummers tegelijk besteld hebt zal dit een oplopende serie vormen, wat de herkenning vergemakkelijkt.
Tijdslimieten: Het eerste oornummer moet dus binnen zes maanden na de geboorte aangebracht worden, of zoveel eerder als het dier gescheiden wordt van de moeder c.q. het bedrijf verlaat. Wordt het dier binnen een half jaar na de geboorte afgevoerd van het bedrijf, dan moeten beide identificatiemiddelen aangebracht zijn. Gezien de geringe grootte van onze lammeren en het formaat van de oornummers kan in zo’n geval beter even overlegd worden met de nieuwe eigenaar.
Bij onduidelijkheden kan altijd met bestuursleden of Bureau Haverslag contact opgenomen worden.

Opname in het stamboekwitte lammetjes

Binnen een half jaar na de geboorte moet aangegeven worden welke lammeren opgenomen moeten worden in het stamboek (het betreft hier alleen een afstammingsstamboek). Het formulier hiervoor kun je downloaden van de website of telefonisch aanvragen bij Bureau Haverslag. Na inzending en betaling ontvang je de identiteitskaarten.
Op de identiteitskaarten staat de stamboom (3 generaties), scrapie-uitslagen en  S-kwalificaties, zover die aan de orde zijn. Als er na afgifte van de kaart er nog een S-kwalificaties toegevoegd moet worden na  een keuring, dan stuurt Bureau Haverslag automatisch een bijgewerkte kaart toe.