Aankoop of verkoop van dieren

Als je de kudde wilt uitbreiden of juist teveel dieren hebt en er wat kwijt wilt, kun je adverteren in diverse plaatselijke  bladen en/of vakbladen, op Marktplaats.nl, het Bulletin of de advertentiesite van www.ouessant.nl.
Bij verkoop staat een eerlijke voorlichting voorop. Als je de dieren wegdoet omdat ze te groot of anderszins niet geschikt zijn voor de fok dien je dit te melden, de koper te adviseren er niet mee te fokken en de prijs erop aan te passen. Nog beter zou zijn dergelijke dieren uit de stamboekregistratie te halen en/of af te voeren voor de slacht.
Verkoop je stamboekwaardige dieren, probeer dan juist deze dieren binnen het stamboek te houden door ze te verkopen aan leden of aan mensen die toe willen treden tot de vereniging en met de dieren willen gaan fokken. 

De prijs hangt af van vraag en aanbod, maar hoe hoger een dier gekwalificeerd is hoe hoger de prijs mag liggen. Er kan altijd ruggespraak gehouden worden met leden van de fokadviescommissie of bestuursleden over gangbare prijzen van dat moment.

In alle gevallen stuurt de verkoper de identiteitskaarten met een zo volledig mogelijk ingevuld mutatieformulier op naar Bureau Haverslag, met in ieder geval het U.B.N. van de koper. Is er geen U.B.N. bekend dan kan een dier niet afgevoerd worden uit het bestand.
Met een U.B.N. zet Bureau Haverslag de dieren in de gehele administratie over op de nieuwe eigenaar en stuurt nieuwe identiteitskaarten (met een rekening) toe aan de nieuwe eigenaar. In het bedrijfsregister worden de aanvoer c.q. verkoop van het dier genoteerd met alle daarbij behorende U.B.N. nummers.