S-dieren

S-dieren zijn rammen en ooien, die op driejarige leeftijd beoordeeld zijn en voldoen aan de Standaard voor Ouessanten.
Op driejarige leeftijd zijn de meeste Ouessanten uitgegroeid. Krijgen ze op een bespreekdag of bij een thuiskeuring een S, dan voldoen ze aan de rasstandaard. Naast het hebben van de juiste maten en gewichten, beschikken S-dieren tevens over tenminste 6 tanden en een oorspronkelijke Ouessantenkleur. Daarnaast mogen S-dieren geen te grove botstructuur, zichtbaar in met name kop en beenwerk, hebben.
In het kuddeboek zijn de S-dieren vetgedrukt. Op de ID-kaarten staat vermeld of dieren de S-kwalificatie behaald hebben en in welk jaar. Er staat dan bv. S12, wat inhoudt dat de S-kwalificatie in 2012 is verkregen. Krijgt een volwassen dier een S dan wordt automatisch en kosteloos een nieuwe ID-kaart met vermelding van deze kwalificatie door Bureau Haverslag opgestuurd.

5_S-dieren5_zwarte_ooi

Voorlopig S-dieren
Vanaf 2009 wordt ook de “voorlopig S-status” toegekend aan lammeren die geboren zijn uit ouders die beiden de S-status hebben. Pas als deze VS-dieren op driejarige leeftijd (of later) worden aangeboden voor een bespreking en zij voldoen aan de gestelde standaard, wordt deze VS-status omgezet in de S-status.
Ook de VS wordt in het kuddeboek aangegeven, evenals op de identiteitskaarten. Zodra er een identiteitskaart verstrekt wordt voor een lam geboren uit een “S” geregistreerde vader en moeder wordt het “VS” predicaat automatisch toegekend en opgenomen.

5_rasstandaard_2