Bespreekdag Angeren 2023 GEANNULEERD [Blauwtongvirus uitbraak in Nederland]

De bespreekdag in Angeren van 16 september is geannuleerd i.v.m. uitbraak Blauwtongvirus in Nederland.

In de afgelopen week is er bij vier bedrijven met schapen in Noord-Holland en Utrecht besmetting met het blauwtongvirus vastgesteld. De voornaamste symptomen van een blauwtongbesmetting zijn; dikke tong, dikke knieën en (hoge) koorts. Zieke dieren zijn sloom en eten niet. Blauwtong is in principe niet dodelijk. De ziekte is niet besmettelijk voor mensen. In het artikel bij deze mail vindt u meer informatie over blauwtong.

Er is op dit moment nog veel onduidelijk over de aard van de besmetting en de verspreiding van blauwtong. Als bestuur willen we u oproepen om uw dieren goed te controleren op bovengenoemde ziekteverschijnselen, en bij verdenking of twijfel de dierenarts in te schakelen. De dierenarts moet een eventuele verdenking melden bij de NVWA.

In verband met de blauwtongbesmettingen heeft het bestuur besloten om de zwoegervrije bespreekdag op zaterdag 16 september a.s. te laten vervallen.
In plaats daarvan zullen er thuiskeuring worden georganiseerd. Wanneer u dieren heeft aangemeld voor de keuring zal er contact met u worden opgenomen.

Wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn rond de blauwtong, zullen wie die aan de leden melden. U kunt zelf de ontwikkelingen volgen op de website van de diergezondheidsdienst, Royal GD. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een bestuurslid of met uw dierenarts.

Meer informatie:

Fact sheet blauwtong – Royal GD versie 8 september 2023

Webinar blauwtong – 7 september 2023 – terugkijken

Blauwtong in Nederland

Afwijkende blauwtongvariant treft nu ook runderen

Blauwtongvirus vastgesteld op enkele schapenbedrijven in Midden-Nederland.