13 April Algemene Leden Vergadering te Ankerveen

Op zaterdag 13 april bent u vanaf 10:30 van harte welkom op de Algemene Leden Vegadering te Ankerveen.

Een schitterende locatie om naast meer over de vereniging van de Ouessante te weten te komen en om nieuwe mensen te leren kennen.

U bent van harte welkom!

Hieronder vindt u de agenda.

Tot de 13de!

Adres: Stichts End 23, 1244 PK te Ankeveen.

Aanvang: 10:30 uur.

Agenda:

1: Opening

2: Ingekomen stukken

3: Mededelingen van het bestuur:

  • Overheidsmaatregelen 2019
  • Stamboekerkenning 2018
  • Inschrijven nationale keuring 2019
  • Organisatie Algemene Ledenvergadering 2020
  • Buitenlandse Ouessant Betrekkingen
  • Kleinschalige Schapen- en Geutenhouders
  • Stamboekbureau Haverslag

4. Notulen algemene ledenvergadering 21-4-2018 in Silvolde. (‘Jaarboek 2018’).

5. Jaarverslag van de F.O.S. 2018

6. Financieel overzicht en begroting 2018/2019 (stukken zijn ter vergadering aanwezig).

7. Het bestuur stelt voor, na voordracht van de Fok Advies Commissie, Jenny Venhorst te benoemen als keurmeester van de FOS.

8. Bestuursverkiezing: Aalt ten Hoeve en Frans Giesen zijn conform het rooster aftredend. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van vijf jaar. U kunt zich verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur middels het sturen van een e-mail voor 31 maart 2019 naar de secretaris van de FOS.

9. PR, nieuws: website, nieuwsbrieven en het Jaarboek.

10. Rondvraag

Lunch

13:00 – 14:30 presentatie Hans Lenstra: Dr. Hans Lenstra: “De geschiedenis / het onstaan van de verschillende schapenrassen, met behulp van DNA onderzoek in kaart brengen”.