Wegen en meten

De eigenschap die het Ouessant schaap zo gewild maakt is het kleine formaat. Hoewel de grootte ook bepaald wordt door het milieu is het meten van de schofthoogte het meest betrouwbare hulpmiddel in de fokkerij en de selectie op deze voor dit ras zo kenmerkende eigenschap.
Het gewicht verschaft, vooral bij nog niet volwassen dieren, een aanvullend beeld over de ontwikkeling en de hoogtemaat.
De schofthoogte gecombineerd met het gewicht geeft de meest objectieve informatie over de erfelijke aanleg van de hoogtemaat van het dier.

Het meten

Het behoort tot een goede gewoonte van de Ouessantfokker om bij diverse gelegenheden (bekappen, scheren, ontwormen), dus wanneer men toch de dieren in handen heeft ze tevens te meten en zo mogelijk te wegen. Eigenaar  en de dieren wennen zodoende aan het (laten) staan onder de meetlat en aan het zo nauwkeurig mogelijk aflezen daarvan.
Het meten en wegen dient in ieder geval te gebeuren als de dieren opgegeven worden voor een bespreekdag, want tegelijk met de aanmelding moeten hoogtemaat en gewicht ingevuld worden op de formulieren. Deze gegevens worden bij de beoordeling van de dieren gebruikt. Mochten er twijfels ontstaan over de opgegeven maten, dan kan in de ring opnieuw gemeten worden en wat de keurmeesters dan meten is bindend.
Dieren, die voor en S-kwalificatie in aanmerking komen worden altijd overgemeten door de keurmeesters. Voor rammen geldt als maximale hoogtemaat 49 cm en 46 cm bij de ooien –  er wordt afgerond op een halve centimeter.
Het meten wordt uitgevoerd met een speciaal voor dit doel geconstrueerde maatstok (te verkrijgen via de F.O.S.).

Voor het vaststellen van de juiste schofthoogte is noodzakelijk dat:DSC_0001
– de meting plaats vindt op een vlakke, gelijke ondergrond.
– de maat vastgesteld wordt op het hoogste punt van de schoft als het dier vierkant, niet te gestrekt staat.
– de kop niet te laag en niet te hoog wordt gehouden, zodat de onderkant van de kin een lijn vormt met de ruglijn.

Het wegen
Het wegen wordt uitgevoerd met een voor dit doel geschikte en betrouwbare weegschaal. Het gewicht wordt op een halve kilo afgerond.wegen