S-dieren.

S-dieren zijn rammen en ooien, die op driejarige leeftijd beoordeeld zijn en voldoen aan de Standaard voor Ouessanten. Op driejarige leeftijd zijn de meeste Ouessanten uitgegroeid. Krijgen ze op de bespreekdagen of bij een thuiskeuring een S, dan voldoen ze aan de rasstandaard. Naast het hebben van de juiste maten en gewichten beschikken S-dieren tevens over tenminste zes tanden en een oorspronkelijke Ouessantenkleur. Daarnaast mogen S-dieren geen te grove botstructuur, zichtbaar in m.n. kop en beenwerk, hebben.

In het kuddeboek zijn de S-dieren vetgedrukt. Op de ID-kaarten staat vermeld of dieren de S-kwalificatie behaald hebben en in welk jaar. Er staat dan b.v. S16, wat inhoudt dat de S-kwalificatie in 2016 is verkregen.
Krijgt een volwassen dier een S, dan wordt automatisch en kosteloos een nieuwe ID-kaart met vermelding van deze kwalificaties door Bureau Haverslag opgestuurd.

Voor de S dient de maat en het gewicht van Ouessanten binnen de volgende zgn. bandbreedte te vallen
Volwassen ooien: maximaal 46 cm en minimaal 42 cm, gekoppeld aan een gewicht van tenminste 11 kg.
Volwassen rammen: maximaal 49 cm en minimaal 45 cm bij een gewicht van tenminste 16 kg.

Deze ondergrenzen zijn aangebracht om te voorkomen dat we te lichte dieren fokken, die eerder gezondheidsproblemen of problemen met het aflammeren ondervinden.

De oorspronkelijke Ouessantkleuren zijn zwart, wit, bruin en grijs.
De schimmelkleur is geen oorspronkelijke kleur; deze is er door inbreng van een ander ras ingefokt. Schimmelkleurige dieren zullen vanaf april 2016 geen S meer krijgen.

lijst alle S-schapen febr. 2015

S ooien 2015

 

Voorlopig S-dieren

Vanaf 2009 wordt ook de “voorlopig S-status” toegekend aan lammeren die geboren zijn uit ouders die beiden de S-status hebben. Pas als deze VS-dieren op driejarige leeftijd (of later) worden aangeboden voor een bespreking en zij voldoen aan de gestelde standaard, wordt deze VS-status omgezet in de S-status.
Ook de VS staat in het kuddeboek aangegeven, evenals op de identiteitskaarten. Zodra er een identiteitskaart verstrekt wordt voor een lam geboren uit een “S” geregistreerde vader en moeder wordt het “VS” predicaat automatisch toegekend en opgenomen.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Lijst van S-fokkers.

Fokkers die in de afgelopen drie jaar een zelf gefokt dier ter beoordeling hebben aangeboden en een S-kwalificatie hebben verkregen worden opgenomen in de lijst van S-fokkers. Deze lijst wordt door Bureau Haverslag bijgehouden en de vermelding geldt voor drie jaar.
Het is geen garantie dat alle dieren van deze fokkers S-waardig zijn, maar wel dat ze hebben bewezen goede dieren te kunnen fokken.