Ongeregistreerde dieren

Vooral nieuwe leden blijken nogal eens ongeregistreerde dieren te hebben aangeschaft, dus dieren die niet in het stamboek bij Bureau Haverslag zijn opgenomen. Aangezien nakomelingen van deze dieren ook niet automatisch in het stamboek komen, is het van belang bij aanschaf van dieren goed na te gaan of ze geregistreerd zijn. kudde

Nadien opnemen in het stamboek kan alleen wanneer de dieren nooit eerder in het stamboek opgenomen zijn geweest, qua beoordeling minimaal een B+ behalen en het geldt alleen voor F.O.S. leden. De kosten voor opname in het stamboek zijn € 100,00 en 2,50 per dier. Een verzoek hiertoe kunt U richten aan het bestuur of aan de F.A.C.-voorzitter.