Keuringen aan huis.

Keuringen aan huis zijn bedoeld voor mensen die niet of slechts met heel veel moeite naar de reguliere besprekingen kunnen komen en toch hun dieren willen laten beoordelen. Het voorziet duidelijk in een behoefte en ondanks de forse tijdsinvestering voor de keurmeesters blijven we dit onze leden aanbieden. Aangezien het vooral te doen is om zoveel mogelijk S-dieren geregistreerd te krijgen kan een individueel lid 1 x per drie jaar een keuring aanvragen.
Het moet ook niet ten koste gaan van de landelijke bespreekdagen, waar het vergelijkingselement veel meer aanwezig is en een beter beeld van de dieren binnen de vereniging ontstaat. Daarnaast zijn de bespreekdagen gezelliger en veel leerzamer wanneer het een grotere groep betreft en deze dagen willen we zeker in stand houden. Bij thuiskeuringen gaat om die mensen die niet naar deze dagen durven / willen / kunnen komen, om het slechten van een drempel en die daarna mogelijk wel naar de bespreekdagen komen.agenda

 

De procedure.

1. De keuring wordt aangevraagd door een mail te sturen naar Frans Giesen: franskegiesen@hotmail.com.
2. Voor elk dier dat besproken moet opgegeven worden. Het ingevulde formulier moeten per mail geretourneerd worden,  de aanvraagformulieren worden gecontroleerd en voor elk dier wordt het juiste beoordelingsformulier aanmaakt.
3. De beoordelingsformulieren en een declaratieformulier gaan naar de voorzitter van het F.A.C., die de keuringen aan huis organiseert. Hoe lang het duurt voor een thuiskeuring gerealiseerd kan worden hangt van veel factoren af: wie heeft wanneer tijd, de afstand, het aantal dieren, kunnen een aantal aanvragen gecombineerd worden, enz. De afspraak wordt altijd gemaakt in overleg met de aanvrager.
4. Op locatie wordt voor elk dier het beoordelingsformulier ingevuld. De keurmeester stuurt de formulieren naar het bestuurslid dat een officieel beoordelingsformulier voor de eigenaar maakt en de uitslagen voor opname in het stamboek doorgeeft aan Bureau Haverslag en aan de redactie van Het Bulletin voor publicatie.
5. De kosten voor het keuren van de eerste 10 dieren is € 100,-. Vanaf 11 dieren komt er  € 3.50 per dier bij.

P.S.,
In geval van een ziekte-uitbraak zullen we altijd overwegen of de reguliere bespreekdagen omgezet moeten / kunnen worden in keuringen aan huis.

Formulieren

De formulieren worden u toegezonden door een mail te sturen naar Frans Giesen, franskegiesen@hotmail.com