De classificatie:

Op de bespreekdagen worden de dieren niet onderling gerangschikt en is er geen sprake van het uitroepen van kampioenen en het uitdelen van prijzen, linten en rozetten.DSC_0035 Nikolaz v.d. Watermolen
Het doel is de populatie te verbeteren.

De keurmeesters beoordelen de dieren volgens de volgende classificie:
     Uitmuntend fokdier, geen fouten.
AB   Zeer goed fokdier.
B+   Goed fokdier, met enkele schoonheidsfoutjes.
B      Ruim voldoende fokdier, met bemerkingen, maar geschikt om mee door te fokken.
B-    Voldoende fokdier met bemerkingen.
C      Onvoldoende fokdier, niet gebruiken in de fokkerij.

 zwarte ram - Rexna Charles C31

 

 

 

Het niet toekennen van prijzen en kampioenen voorkomt:
– een te grote toeloop op topdieren
– een versmalling van de bloedvoering
– verlies aan variatie binnen het ras
– negatieve effecten veroorzaakt door mogelijke rivaliteit tussen de fokkers.

Het doel van de bespreekdagen en thuiskeuringen is de zwakke en sterke punten van de dieren te benoemen. Uitgangspunt en startpunt is de op deze website beschreven rasstandaard. Met deze informatie kunnen de serieuze liefhebbers hun voordeel bij de keuze van een fokram doen. Er kunnen beter gefundeerde beslissingen over aanhouden of afvoer / verkoop gemaakt worden. Fokken is immers combineren en selecteren. Met informatie, verkregen via een thuiskeuring of op een bespreekdag, kunt U Uw kudde verbeteren en kunnen we in breder verband de Ouessantpopulatie op een hoger niveau brengen.

Het aantal per inzender aan te voeren dieren op een bespreekdag is maximaal 30 stuks. Meer dieren per inzender geeft te veel druk op de keuring en de keurmeesters.

Op een thuiskeuring of bespreekdag hebben alle volwassen dieren recht op een ingevuld lineair beoordelingsformulier. Ook die dieren die niet voor een S in aanmerking komen.
Een voorbeeld van een dergelijk formulier vindt U hier:

Beoordelingsformulier 1-2 jarig

Beoordelingsformulier S Rammen voorbeeld

Beoordelingsformulier S Ooien voorbeeld

Beoordelingsformulier Bedrijfsgroep

 

Wij zien U graag op een bespreekdag!