1 Doutzen Witte Hoeve 43,5 cm, 16 kg S+A.
2. Rexna Mathilde 10, 42 cm, 12 kg S + AB.
3. Dalles Witte Hoeve, 44,5 cm, 14 kg. S+ AB.
4. Princess A Haderks H. 45 cm, 13 kg. S +AB.
5. Dax vd Witte Hoeve, 49 cm, 25 kg. S+AB.
6. Bairre Gonnagitchas, 49 cm, 23 kg. S + A.
7. Kenzo D’n Driehoek, 46 cm, 21 kg S +AB.
8. Loek D’n Driehoek, 48,5 cm, 25 kg, S + A.
9. Quincy A Haderks Hoeve. 42,5 cm, AB.

 

 

 

 

 

10. Queen E Haderks Hoeve, 44,5 cm. AB.
11. Quirijn A Haderks Hoeve, 42,5 cm. A.
12 Esme 82 vd Bakkers hoeve, 43 cm, 16 kg. A.
13.Doortje Witte Hoeve, 44.5 cm, 16 kg, S + B+.
14. Esme 79 vd Bakkers hoeve 44.5, 14 kg S+AB.
15.Esme 81 vd Bakkers hoeve 45cm 16 kg S+AB
16. Phoenix cd Bakkers hoeve, 47 cm, 18 kg, AB.
17. Krijn vd Elzerhof, 48.5 cm, 18 kg, AB.
18. Kasper vd Elzerhof, 43 cm, 16 kg. B+.
19. Koen vd Elzerhof, 46 cm, 18 kg, AB.
20. Esme 91 vd Bakkers hoeve, 44 cm, 15 kg, AB.
21. Koosje vd Elzerhof, 44 cm , 16 kg. B+.
22. Karin vd Elzerhof, 44 cm, 16 kg. B+.
23. Ferdinan 57 vd Boat e, 46.5 cm, 22 kg, S+AB
24. Percival F Haderks Hoeve 47.5 23 kg,S+AB.
25. Ferdinand 68 van de Boate, 45 cm, A.
26. Jesse  Randmeer hoeve, 48 cm 18 kg B+.
27. Lotte v D’n Drie hoek, 43.5 cm, 15 kg. A.
28. Lieke v D’n Drie hoek, 44.5 cm 15 kg. A.
29. Emi vd Witte Hoe ve, 43.5 cm, 12 kg, AB.
30. Lois vd Randmeer hoeve, 42 cm, 11 kg, A.
31. Elza van de Witte Hoeve, 38 cm, 10 kg. A.
32. Lizzy vd Boate. 43 cm, 13 kg. B+.
33. Eva van de Boate, 42 cm, 13 kg, S + AB.
34. Fien vd Elsweide, 43 cm, 14 kg. A.
35. Janna vd Elzerhof, 47 cm, 18 kg. B.
36. Hanneke Gietelink, 43.5 cm, 17 kg S+AB.
Bedrijfsgroep Brandts A.
Bedrijfsgroep Brienen, AB.
Bedrijfsgroep Elzerman B+.
Hallo, ik wil even laten weten dat ik er ook ben.