Bespreekdag zwoegervrije Ouessantschapen 2021

Exacte datum is nog niet bekend, waarschijnlijk 3e of 4e zaterdag van september 2021.

Meer info volgt.