Zwoegerziektevrije en scrapie-resistente fokkers

Een beperkt aantal Ouessant-schapen fokkers neemt deel aan de gezondheidsprogramma ’s van de Gezondheidsdienst voor dieren afgekort GD. De schapenstapels van deze fokkers zijn gecertificeerd zwoegerziekte – vrij en scrapie – resistent. Door deze certificering leidt aankoop van fokmateriaal van niet gecertificeerde fokkers tot intrekking van de gezondheidsstatus. Het handhaven van deze gezondheidsstatus vereist een zorgvuldig fokbeleid, gepaard gaande met een goede onderlinge samenwerking tussen de gecertificeerde fokkers. Deze gezondheidsstatus biedt echter de mogelijkheid te voldoen aan de importeisen voor fokmateriaal voor de landen aangesloten bij de Europese Unie en landen met gelijke importvoorwaarden.

Bovendien worden de schapenstapels van de aan deze fokkers toegekende gezondheidsstatus geregistreerd door de Fokkervereniging Ouessant-schapen een EU erkend stamboek. Deze Ouessant-schapen zijn gedurende meerdere generaties gecontroleerd en raszuiver gefokt.

De voorkomende en erkende kleurslagen zijn zwart, wit, bruin en enkele recessief grijze.

De fokkers hanteren een ruime bloedspreiding met een zevental verschillende mannelijke bloedlijnen en meerdere ooienfamilies, die allen hun oorsprong hebben in de Franse Ouessant-schapen fokkerij. De bloedlijnen zijn:

 • Charles
Charles
 • Elwin
Elwin
 • Joly Chateau Missier
Joly Chateau Missier
 • Maigret
Maigret
 • Michel
Michel
 • Pierre
Pierre
 • Philipe

Philipe

Met rammen uit 7 verschillende mannelijke lijnen is een ruime variatie in bloedspreiding.

In 2015 is de variatie in bloedspreiding versterkt met bruine rammen uit de volgende mannelijke lijnen en een witte en een zwarte ram, geïmporteerd uit Duitsland, uit geheel onverwante lijnen.

8. Danny (bruin)

9. Bruine ram uit Joris lijn

10. Bruine ram uit Michel lijn

11. Kilimanjaro (wit)

12. Serge (zwart)

Hieronder volgt een diashow van de Ouessant schapen van zwoegervrije en scrapie-resistente fokkers:

De fokkers zijn:

 • Willy Gooren, “Olliemeulen”, Oploo;
  De Olliemeulen- fokkerij staat sinds jaar en dag bekend door witte Ouessantschapen met rammen uit de bloedlijnen Philipe, witte zijtakken de bloedlijnen van Maigret en Michel. De Olliemeulen schapenstapel werd in 2015 versterkt met Midas van het Leudal en een witte import ram uit de Duitse Kilimajaro lijn.  
 • Jan den Hartog, “Bouwmansgoed”, Lathum;
  De Bouwmansgoed fokkerij heeft een zwarte ooienstapel bestaande uit verschillende fokfamilies en rammen uit de bloedlijnen Charles, Maigret en Pierre
 • Han Hopman, “HH”, Keijenborg;      
  De HH schapenstapel is een der oudste Ouessant- schapen fokkerijen van Nederland van de kleurslagen zwart, bruin en wit, de rammen stammen uit de bloedlijnen: Joly Chateau Missier en een witte tak uit de Maigret- lijn
 • Jan Kaper, “Veldzicht”, Beusichem;
  De Veldzicht fokkerij heeft overwegend witte en enkele zwarte Ouessantschapen van verschillende herkomst. De rammen stammen uit de bloedlijnen: Charles, Maigret en Philipe en Michel. Aan de Veldzicht fokkerij werd een Marnix 4 van de Bakkershoeve, zoon van de Leudal kudde toegevoegd.
 • Melkveebedrijf Giesen, “Meerhoeve”, Angeren;
  De Meerhoeve Edith- ooienfamilie geniet al jaren bekendheid ook mede door meerdere fokrammen die hieruit voortgebracht werden. Sinds enkele jaren wordt ook met de bruine kleurslag gefokt. De rammen stammen uit de bloedlijnen Michel, Charles, Joly Chateau Missier en bruine rammen uit nieuwe bloedlijnen, lijnen van Elwin, Danny, Joris en een ram uit een bruine tak van de Michel lijn.     
 • Ton Kuepers, “Leudal”, Nunhem;
  De Leudal -fokkerij bestaat uit zowel zwarte als witte Ouessantschapen, die veel bloedvoeren van de Bakkershoeve-fokkerij. Bekend zijn de witte rammen Marnix van de Bakkershoeve en zijn zoon Midas van het Leudal stammende uit de Michel lijn. Toegevoegd werd een Philip ram van de Olliemeulen kudde.   
 • Henk Slaghuis, “Rexna”, Ressen;
  De Rexna – fokkerij is met de eerste registraties uit 1980 een der oudste in Nederland. De schapenstapel bestaat overwegend uit zwarte dieren, sinds 1990 wordt ook met een kleine groep witte gefokt. De rammen stammen uit de bloedlijnen, Charles, Michel zowel wit als zwart, Maigret en Pierre. Aan de Rexna fokkerij werden een witte ram toegevoegd uit de Joly Chateau Missier lijn en er werd een zwarte import ram uit de Duitse Serge lijn toegevoegd.
 • John Stolwijk, “Raamburg”, Reeuwijk;
  De Raamburg- fokkerij bestaat uit overwegend witte ooien, die in hun oorsprong gedeeltelijk terug gaan op de HH fokkerij. De Raamburg – fokkerij heeft in 2012 een grijze ooi voortgebracht. IN 2015 werd eeen grize Bouwmansgoed ooi toegevoegd. Bloedlijnen van de witte rammen Michel en Maigret
 • D. W. Waverijn, “Schenkhof”, Kesteren;
  De Schenkhof- fokkerij bestaat uit zwarte ooien die overwegend afstammen van Rexna rammen. Bloedlijn ram: Maigret.

Voor meer informatie over import/export kunt u contact opnemen met Frans Giesen door een email te sturen naar: franskegiesen@hotmail.com